Login

Register

Login

Register

Istnieje wiele cech psychicznych, które decydują o sukcesie w zawodzie tradera. Dlatego ważne jest, aby stale monitorować swoje nawyki, gdyż ciągły rozwój i praca nad sobą zwiększą Twoje szanse.

Praca nad swoim charakterem leży w naszej podświadomości. Musimy wykształcić pewien automatyzm w działaniu.

Kiedy obserwujemy siebie, pracę naszego mózgu, nasze reakcje na określone sytuacje, możemy szybko zidentyfikować problem i znaleźć skuteczne rozwiązanie.

Oto trzy największe wyzwania psychologiczne jakie stoją przed traderem.

Uprzedzenia i przekonania

Wielu traderów stara się zrozumieć i racjonalnie wytłumaczyć wszystkie ruchy na rynku. W ten sposób podświadomie buduje swoje przekonania co do przyszłych ruchów ceny. Kiedy na takiej jednej prognozie uda mu się zarobić, zdobędzie przekonanie, że jest w stanie tak działać cały czas. W ten sposób buduje w głowie przekonania i uprzedzenia co do rynków, trendów itd.

Innymi słowy, jeśli zbudujesz w sobie przekonanie, że rynek jest w trendzie wzrostowy i uda Ci się na tym zarobić to istnieje duże prawdopodobieństwo, że kolejne transakcje będziesz otwierał w tym samym kierunku, uparcie trzymając się pierwotnego scenariusza. Ten problem jest bardzo wyraźny w daytradingu. Gdzie rynki często zmieniają kierunek.

Szczęście i chciwość

Szczęście i chciwość to niebezpieczna i wybuchowa mieszanka na rynku Forex.

Wielu traderów chce tylko jednego. Szybko zarobić dużo pieniędzy. Kiedy im się nie udaje, szybko popadają we frustracje. A jeśli nawet to się uda, to szczęście się kiedyś skończy, a bardzo ryzykowna gra oparta na chciwości doprowadzi do bankructwa. Taki sposób działania można nazwać wyłącznie hazardem. A w tego typu grach, w długim okresie przewagę ma kasyno, a nie gracz. Statystyka jest nieubłagana, każdemu może raz się coś udać. Rzucając tysiąc razy monetą, też uda nam się wyrzucić dłuższą serię reszek, ale to nie uprawnia nas do agresywnego handlu. Szczęście jest elementem statystyki, będzie nam sprzyjają tylko wtedy kiedy damy sobie szansę rozegrania dużej liczby transakcji.

Szczęście w końcu się skończy, a chciwość będzie trwać dalej, aż doprowadzi nas do bankructwa.

Strach

Strach dla tradera może działać na dwa sposoby. Z jednej strony pozytywnie, gdyż sprawia, że nie podejmujemy nadmiernego ryzyka na transakcję. Z drugiej strony może być paraliżujący i doprowadzić do sytuacji, w której będziemy bali się otwierać transakcję, gdy spotka nas na przykład seria strat.

Strach pojawia się również w sytuacji, w której trafiamy na tzw. szklany sufit. Nie mamy problemy gdy operujemy na kapitale 1000 zł, ale gdy mielibyśmy do dyspozycji 100 000 zł, balibyśmy się dużych wahań kapitału. Jest to częsty problem wśród traderów w trading roomach, gdzie siła nabywcza zwiększana jest skokowo i trader, który przechodzi z 10 lot na 50 lot, paradoksalnie wykonuje wiele głupich błędów, gdyż nie jest oswojony z rozmiarem pozycji, które otwiera.

Strach działa pozytywnie na nasz trading, dopóki nie paraliżuje nas i nie powstrzymuje przed działaniem.

Podsumowanie

Cały czas analizuj swoją psychikę, rozmawiaj z innymi na temat swoich spostrzeżeń. Psychika jest równie ważna jak strategia. Musisz cały czas nad nią pracować