Soja

Ostatnie raporty USDA (Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych) wskazywały na wysokie zbiory produktów oleistych w tym Soi. Podobna sytuacja miała miejsce w zeszłym roku, kiedy zbiory należały do rekordowych. Miało to oczywiście przełożenie na cenę kontraktów na soję. Zwiększone zbiory oznaczały wysoką podaż przy potencjalnie niezmienionym popycie, co skutkowało spadkiem cen. W tym roku reakcja jest podobna, od lutego soja znajduje się w trendzie spadkowym i na razie nie zapowiada się na zmianę kierunku Na otwieranie pozycji długich najlepiej poczekać do września, ponieważ w tym miesiącu najczęściej następuje odwrócenie trendu, ze względu na sezonowość omawianego produktu.

Jeżeli chodzi o techniczne aspekty to w chwili obecnej badamy górną granicę strefy wsparcia z lat 2015/2016, czyli poziom $900. Dla przypomnienia dodam, że dolna granica tego wsparcia to poziom $850. Jeżeli chodzi o stronę podażową to najbliższy opór znajduje się na poziomie $940. Kolejne opory to $980 oraz główny opór z początku roku w okolicach $1050. Co do prognoz, jeżeli 12 lipca raport WASDE z USDA ponownie wskaże na zwiększoną podaż to cena powinna z powodzeniem przebić poziom $900 i skierować się do dolnej granicy konsolidacji czyli poziomu $850.

soybean_n7daily

Pamiętaj, że analizy nie są wyłącznym elementem tradingu. Oprócz dobrego przeanalizowania wykresu bardzo ważne również jest zarządzanie ryzykiem, kapitałem oraz odpowiednie prowadzenie pozycji. Nigdy nie wiemy jak silny ruch się zrealizuje i musimy być przygotowani na każdy scenariusz. Więcej na ten temat przeczytasz w innym artykule pt. „aktywne zarządzanie pozycją”. Pamiętaj, że nie jakość analiz pozwala zarobić Tobie pieniądze, ale konsekwentne stosowanie strategii  inwestycyjnej.

Vital Trading Sp. z o.o. nie zajmuje się doradztwem inwestycyjnym. Usługi nie stanowią  rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).