EURPLN

Poniedziałek
26/03/2018


Trendpoziomy

 

 

SPOT: 4.2250

 

 

 

SL Tyg: 4.2221

 

 

Okresy zwiększonej zmienności

ODDOSiła Dlaczego

Komentarz tygodniowy:
 
Wykres dzienny:
D1
Aktualnie wykres dzienny wskazuje na niezdecydowanie i konsolidacje w przedziale 4.2100-4.2400. W najbliższych dniach powinno nastąpić wybicie z konsolidacji.
Wykres 30- minutowy:
m30
Na wykresie 30 minutowym widać formację trójkąta, w tym przypadku jest to sygnał niezdecydowania o kontekście wzrostowym. Należy jednak pamiętać, że znajdujemy się w okolicy ważnego poziomu psychologicznego 4.2500. Wybicie poziomu 4.2346 będzie potwierdzeniem zachowania kierunku kursu (wzrostów). Natomiast przebicie 4.2200 będzie rozpoczęciem ruchu korekcyjnego do okolic poziomu 4.2000.
 Prezentowany raport został przygotowany w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Vital Trading Sp. z o.o. tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autorów według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu Vital Trading działał z należytą starannością oraz rzetelnością. Vital Trading Sp. z o.o. i jej pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.
Miłosz Cichocki

Miłosz Cichocki

Właściciel Vital Trading, Symetria, Alebiuro

Od 10 lat specjalizuje się w handlu na rynkach finansowych. Swoje podejście nazwałbym długoterminową spekulacją. Polega ono na cierpliwym wyczekiwaniu okresów, które będą sprzyjały założeniom moich strategii inwestycyjnych oraz, które będą mógł maksymalnie wykorzystać. W tym celu stworzyłem Vital Trading, firmę, która projektuje i tworzy automatyczne systemy, które samodzielnie realizują transakcje na rynku Forex, Futures czy rynku akcji.