EURPLN

Poniedziałek
19/03/2018


Trendpoziomy

 

 

SPOT: 4.2165

 

SL Tyg: 4.1969

 

 1W2W1M3M6M12M
Kupno 0,00160,00260,00660,01890,03900,0852
Sprzedaż 0,00180,00300,00730,02030,04090,0891
 

Okresy zwiększonej zmienności

ODDOSiła Dlaczego
10:5011:10ŚredniaBilans handlowy w UE

Komentarz tygodniowy:
 
Wykres dzienny:
D1
Po wykonaniu ruchu korekcyjnego poniżej poziomu 4.2000 cena rozpoczęła dalszy ruch w górę i obecnie znajduje się w okolicy 4.2100.
Wykres 30- minutowy:
m30
Na wykresie 30 minutowym widać formację trójkąta zwyżkującego, który jest formacją kontynuacji trendu wzrostowego. Wybicie górnej krawędzi trójkąta według teorii daje nam zasięg ruchu do 4.2300. Wybicie dolnej granicy może skutkować kolejnym testowaniem poziomu 4.2000.
 

 
Prezentowany raport został przygotowany w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Vital Trading Sp. z o.o. tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autorów według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu Vital Trading działał z należytą starannością oraz rzetelnością. Vital Trading Sp. z o.o. i jej pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.