EURPLN

Poniedziałek
05/03/2018


if___861559

SPOT: 4.1919

 

SL Dzień: 4.1848

 

SL Tyg: 4.1674

 

Okresy zwiększonej zmienności

ODDOSiłaDlaczego
09:4510:15ŚredniaWskaźnik PMI dla usług w UE (Feb)

Komentarz tygodniowy:
Wykres dzienny:
eurpln-lmxdaily
Aktualnie na EURPLN mamy do czynienia z konsolidacją po trendzie spadkowym. Cena EURPLN znajduje się obecnie przy oporze 4.2000. Wybicie tego poziomu może oznaczać zmianę trendu, jednak zanim to nastąpi utrzymujemy sentyment spadkowy. Oznacza to, że uznajemy za bardziej prawdopodobne odbicie od tego poziomu i wędrówkę ku wsparciom.
Wykres 30- minutowy:
eurpln-lmxm30
Na wykresie 30-minutowym widzimy, że obecnie znajdujemy się we wzrostowym kanale, przy jego górnej granicy. Patrząc na zachowanie ceny, widzimy że przy dolnej granicy kanału pojawiał się znaczny popyt (zielone strzałki). Oznacza to, że uczestnicy rynku chcą wyższych cen. Jednak poziom4.2000 jest w tym wypadku silnym oporem i nie wiadomo czy bykom starczy sił na jego przebicie. Jeżeli atak zakończy się niepowodzeniem cena powinna wyhamować w okolicach dolnej granicy kanału – 4.1800.

Prezentowany raport został przygotowany w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Vital Trading Sp. z o.o. tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autorów według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu Vital Trading działał z należytą starannością oraz rzetelnością. Vital Trading Sp. z o.o. i jej pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.